Pierwsze przymrozki mamy już za sobą, dlatego tym, którzy jeszcze nie spuścili wody z zamiatarek przypominamy aby zrobić to jak najszybciej!! Nie dopuść do zamarznięcia w układzie wodnym Twojej zamiatarki. POZBĄDŹ SIĘ WODY!!